Hollanda ve Almanya | 5,49 €

Belçika - Lüksemburg | 7,50 €

Fransa - Avusturya - Çek Cumhuriyeti - Büyük Britanya - Danimarka - İtalya - İspanya | 12,5 €

Finlandiya - İrlanda - Monako - Polonya - Portekiz - Romanya - Ukrayna - Karadağ - İsviçre - Norveç - İsveç - Slovakya - Yunanistan | 15 €

Dünyanın geri kalanı | 25 €